Maja talvel

Paindlikkusturg

Energiamaailma üks suurimaid väljakutseid on tasakaalu hoidmine tarbimise ja tootmise vahel. Taastuvate energiaallikate tootmistsükli ette planeerimatus teeb stabiilsuse tagamise eriti keeruliseks, mistõttu on vajalik suurem koostöö põhivõrgu- ja jaotusvõrguettevõtjate vahel ning paindlikkuse suurendamine. 

Elektrisüsteemi muutuste tingimustes on tarbijal oluliselt suurem roll ning uued süsteemi lahendused peavad olema suunatud kasutajate vajaduste rahuldamisele ja olema tarbijakesksemad. Siinkohal tulebki mängu elektritarbija suurem paindlikkuse võimalus. Selleks on vaja rakendada uusi turu toimimist toetavaid info- ja kommunikatsioonilahendusi energiavõrkude haldamisel, mis erinevad seni kasutusel olnud lahendustest märgatavalt.

Tarbimise juhtimisel on mitmeid konkureerivaid kasutusviise, näiteks:

Mida tähendab paindlikkus ja paindlikkusturg?

Paindlikkus on seadme võime edasi lükata elektri tarbimist ajutise mittekasutuse ajal, näiteks pikendada elektriauto laadimisaega tunni võrra või põrandakütte väljalülitamise tõttu alandada ruumi temperatuuri poole kraadi võrra. 

Samuti ka tarbimise jaotamine börsihinna tipptunni välisele ajale tööstuses ja majapidamistes ning seadmete tarbimine ja laadimine ajal, kui tuulepark või päikesejaam toodad maksimaalselt.

Kusjuures otsuste tegemine reaalajas, vastavalt elektrivõrgu sageduse hoidmise vajadusele, loob paindlikkusturul osalejatele olulisi ärivõimalusi.

Paindlikkusturg ja Euroopa Liit

Euroopa Liit on võtnud kasutusele paindlikkusturu meetmed, et kiirendada üle-euroopalise energiaturu integratsiooni ja lahendada rohelisest energiast tingitud võrgusageduse ebastabiilsuse probleem. 

Kuidas sina paindlikkusturuga kasu saaksid teenida?

Jah, see on täiesti võimalik tänu programmile, mis võimaldab sul anda oma akut terve Eesti elektrivõrgu stabiliseerimisse. 

Hästi lihtsustatult: Kui laed oma aku täis, ja annad selle seejärel tagasi võrku, saad teenistust. See on suurepärane võimalus teenida lisaraha, samal ajal aidates kaasa puhtama ja stabiilsema energiasüsteemi loomisele. Tulu on tõesti hea ja tasub kindlasti kaaluda! Küsi meilt lisa!

Eleringi paindlikkusturg

Elering soovib käivitada koostöös Läti ja Soome süsteemihaldurite, jaotusvõrguettevõtjate ja ülikoolidega projekti, mille eesmärk on luua paindlikkusteenuste regionaalne turuplatvorm. 

Platvormi eesmärk on kaasata tarbimise- ja tootmispõhine kohanemisvõimekus elektriturgudel ning pakkuda tarbijatele võimalust turul osalemiseks ja raha teenimiseks. Platvorm võimaldab kasutada võrgus olevat paindlikkust regionaalselt nii süsteemiteenusena kui võrgupiirangute juhtimiseks ning investeeringute edasilükkamiseks jaotus- ja ülekandevõrkudes.

Perspektiivis on eesmärk platvormi geograafiliselt laiendada ja rakendada ka teistes Euroopa riikides. Platvorm peab suutma rahuldada energiasüsteemi paindlikkuse vajadusi erinevate kauplemisperioodide lõikes, kasutades selleks tarbimise juhtimise võimalusi.

Seega keskendub Elering, koostöös Eesti partnerite Guardtime’i ja Cyberneticaga ning teiste partneritega, turvalise piiriülese andmevahetusplatvormi väljatöötamisele. Projekti töörühmades testitakse paindlikkusteenuseid riikide põhiselt ning arendatakse teenuseid vastavalt vajadustele. Elering testib aga piiriülest andmevahetust, mis on oluline paindlikkusturu loogika seisukohast.

Soovid lisainfot? Jagame seda meelsasti! Võta ühendust!

Standardlahendus? Erilahendus? Lihtsalt küsimus?

Pole vahet. Kirjuta meile. Vastame hiljemalt 48 tunni jooksul.