Saared

Varustuskindlus

Mida tähendab varustuskindlus energiasektoris?

Energiasektoris tähendab varustuskindlus eelkõige kütusetarnete usaldusväärsust, tootmise ja nõudluse tasakaalu tagamist ning võrkude töökindlust. Elektri varustuskindlus on seejuures kõige olulisem, sest ilma elektrivarustuseta ei ole võimalik tagada ka teiste energiaallikate kasutamist. Seega on elektrienergia kvaliteet ja varustuskindlus kaasaegse ühiskonna funktsioneerimise nurgakivid. Selle tagamiseks on vajalik töökindel ülekande- ja jaotusvõrk, piisav tootmisvõimsus ja arv välisühendusi naaberriikidega ning toimiv elektriturg. Samuti on oluline tagada kindel varustatus elektritootmises kasutatavate kütustega.

Milliseid tagajärgi võib tuua puudulik varustuskindlus sinu kodus või ettevõttes?

Elektrikatkestus võib tekitada palju ebameeldivusi ning põhjustada nii kodus kui ka tööl tõsiseid probleeme. 

Kodudes võib lühiajaline katkestus olla vaid väike mure, kuid tootmisettevõtetes toob see tihtipeale kaasa suuri kahjusid. Samuti võib katkestus olla kriitilise tähtsusega haiglates, kus elude päästmiseks on vaja toimivat elektrisüsteemi ja varutoidet, mis pakuks teatava energia sõltumatuse kriitilistes ja ennenägematutes olukordades.

Kuidas tagada piisav elektrivaru ootamatustes olukordades?

Üks viis, kuidas kodu- ja ettevõtteomanikud saavad end elektrikatkestuseks ette valmistada, on investeerida akuvarusse. Konteineraku suudab säilitada elektrit ning tagada vajaliku varustuskindluse, kui peaks juhtuma elektrikatkestus. Nagu öeldud on see eriti oluline tootmises, kus elektrikatkestus võib põhjustada suuri kahjusid ning viia tootmisprotsessi seisakuni või koguni tootmisliini ja toodangu hävimiseni.

Kuigi haiglates on tavaliselt generaatorid, mis tagavad elektri, kui peaks juhtuma elektrikatkestus, on nende hooldamine kallis ja keeruline. Lisaks ei pruugi generaatorid alati töötada nii, nagu peaksid ning võivad seetõttu põhjustada ettenägematuid probleeme. Seetõttu on mõistlik kaaluda akuvaru kasutamist, et tagada varutoide ka kõige kriitilisemates olukordades.

Seega võib öelda, et konteineraku on mõistlik investeering, mis võib aidata kaitsta sinu kodu, ettevõtet või isegi inimelusid elektrikatkestuse ajal. Seetõttu tasub kindlasti kaaluda selle kasutusse võtmist. Sooviksid lisainfot sellel teemal? Küsi kindlasti nõu meie spetsialistidelt, et leida just enda vajadustele vastav lahendus. Siit leiad meie spetsialistide kontaktid.

Milline on elektri varustuskindlus Eestis?

Eesti elektrivarustuskindlus sõltub tulevikus Eesti ja lähiriikide elektrisüsteemide arengutest ning seda on arutatud Eesti energiamajanduse arengukava (ENMAK) 2030+ koostamisel. ENMAK-i analüüsis on uuritud Eesti elektritootmise tulevikustsenaariume ning järeldatud, et tarbimisvajaduse rahuldamiseks on samaväärsed nii Eestis toodetud kui ka imporditud elekter.

Eestil on võimalik kodumaiste tootmis-ja ülekandevõimsustega katta tiputarbimine ka kriisiolukorras. Eesti varustuskindlus on tagatud impordivõimaluste olemasolul, kuid seda tuleb mõõta regionaalsel tasandil. Hetkel teadaolevad tootmisvõimsused ja ülekandeliinid suudavad katta Baltikumi tiputarbimise N-1-1 häiringuolukorras aastani 2030.

Standardlahendus? Erilahendus? Lihtsalt küsimus?

Pole vahet. Kirjuta meile. Vastame hiljemalt 48 tunni jooksul.